Algajate huviringi Õppesisu

Odoo image and text block

Allpool on toodud esimest aastat Bumble inglise keele  huviringis õppivate õpilaste ainekava õppesisu. Hoidmaks meie teenuse kvaliteeti ühtlasena järgivad Meie õpetajad kõik samu tunnikavasid. Bumble esimese aasta õpilaste tundides käsitletakse allpool toodud õppeteemasid. Iga õpilaste grupp on eriline ning olenevalt rühmas olevate laste võimekusest võib  juhtuda, et õpetaja otsustab lastele õpetada kas natuke rohkem või mõnikord ka natuke vähem. Loodame, et siit ülevaatlikust õppesisust on vanematel hea jälgida milliseid teadmisi nende silmateradele jagame.

Oktoober

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Sissejuhatus
Teretamine
Emotsioonid
Mis on Suurbritannia?
Lühike ülevaade ajaloost
Halloween
Teejoomise traditsioonid
Teretamine - Hello, Good morning, good afternoon, good evening, good night
Enese tutvustamine - What's your name? - My name is...
Classroom language
Emotions - How are you? - I am happy/ hungry/ tired/ bored/ fine/ angry
Halloween - black cat, witch, candy, pumpkin, mummy, monster
Verb "to be" lihtoleviku jaatav vorm - I am , you are, he/she/it is


November

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Šotimaa
Värvid ja numbrid
Šotimaa tutvustamine - rahvuslille legend, rahvusloomaga, -pilliga, - riietusega tutvumine, Edinburghiga tutvumine, Šotimaa maastiku kirjeldamine, Loch Ness.
Värvid - yellow, blue, green, red, pink, purple, brown, grey, black, white
Numbrid 1-12 - one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve
Left/ right
Verb "to be" lihtoleviku negatiivne ja küsiv vorm - I am not, you are not, he/she/it is not & am I ...?, are you...?, is he/she/it ...?


Detsember

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Jõulutraditsioonid
Jõulud ja Uus aasta Suurbritannias
Jõululaulude laulmise traditsioon
Jõulud - christmas, chistmas tree, Santa Clause, present, star, reindeer, candlde
Mänguasjad - toy car, teddybear, ball, doll, balloon, board game, robot, puzzle
Verb "to have" lihtolevikus - I have got, you have got, he/she/it has got 


Jaanuar

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Wales
Perekond
 Walesi tutvustamine - rahvuslille legend, rahvusloomaga ja Cardiffiga tutvumine, Walesi iseloomustamine, Cymru.
Teejoomise traditsioon
Kuningliku perekonnaga tutvumine
Perekond - mother, father, sister, brother, baby, cat, dog 
Hooned - hospital, bank, supermarket, restaurant, school, cinema, police station, hotel, park, castle

Lihtolevik


Veebruar

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Põhja Iirimaa
Spordialad
Põhja Iirimaa tutvustamine - St. Patrick ja tema legend, rahvuslillega, vaatamisväärsustega ja Belfastiga tutvumine
Spordialad - football, basketball, cricket, hockey, bowling, polo
Tegusõnad - run, jump, swim, fly, turn around, clap your hands, climb, play
Modaalverb "can"


Märts  

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Inglismaa
Loomad
Londoni vaatamisväärsused
Inglismaa ja Londoni tutvustamine - Punase roosi legend, rahvusloomaga ja Londoni vaatamisväärsustega tutvumine.
St. Patricku päev
Loomad - cat, dog, mouse, horse, sheep, pig, horse, tiger, lion, hippo, rhino, zebra, snake, elephant, fox, monkey, bear, buffalo, bird, chicken, fish, cow, rabbit
Lihtolevik
Eessõnade kasutamine - in, on, under, behind, next to, in front of, under
Modaalverb "can"


Aprill  

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Loomade iseloomustamine
Puuviljad
Reisimine

Briti rahvaste ühendus (commonwealth) 
1. aprill
Munadepühad
Omadussõnad - big, small, scary, angry, friendly, boring, beautiful, smart, funny
Puuviljad - apple, banana, pear, plum, coconut, grapes, watermelon, pineapple, kiwi, strawberry 
I like / I don't like
Sõidukid - bus, bike, ship, helicopter, plane, car, train
Lihtolevik


Mai 

Teema
Briti kultuur
Sõnavara
Grammatika
Õuetegevused
Suurbritannia õuemängud
Suurbritannia haridussüsteem
Ilm - cloudy, rainy, sunny, stormy, hot, cold, windy
Õppeaasta kordamine