Bumble õpetajad

Gerda Peets

Bumble kaasasutaja, õpetaja Viimsi Huvikeskuses, Naba lastehoius

Gerda on lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala, lisaerialaks inglise keel. Paula ja Gerda on koos loonud Bumble õppekava, tunnikavad, töövihiku ning kõik õppematerjalid. Gerda on mitu aastat töötanud Tallinna Kristiine gümnaasiumis klassiõpetaja ja inglise keele õpetajana. 

"Lastele meeldejääv õpetamine on õpetajale üks neljandik ettevalmistust ja kolm neljandikku teatrit."

gerda@bumble.ee, 58033273


Paula Luks

Bumble kaasasutaja, õpetaja Puhja koolis ja Hansa Koolis

Paula on lõpetanud Tartu Ülikooli klassiõpetaja eriala, lisaerialaks inglise keel. Paula ja Gerda on koos loonud Bumble õppekava, tunnikavad, töövihiku ning kõik õppematerjalid. Hetkel töötab Paula Puhja koolis inglise keele õpetajana. 

"Õpetamises keskendun mängudele - mäng on lustlik, kaasahaarav, õpetav ning paneb silma särama. Ei ole ühtegi lõbusamat õppimise viisi, kui mängides."

paula@bumble.ee, 5083453

Kristina Zeik

Õpetaja Hansa Koolis, Tamme Koolis ja Karlova Koolis

Kristina on õppinud koolieelse lasteasutuse õpetajaks. 

"Õpetamine ei ole eluks ette valmistamine, õpetamine on elu ise."

kristina@bumble.e

Margot Oinus

Õpetaja Karlova koolis

Margot õpib Tartu Ülikoolis klassiõpetaja õpetajaks, lisaerialaks inglise keel. 

"It's okay to not know, but it's not okay to not try."

margot@bumble.ee

Ketter Leemet

Õpetaja Peetri Lasteaed-Põhikoolis

Ketter on omandanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis klassiõpetaja eriala, lisaerialaks inglise keel. Hetkel töötab Ketter Peetri koolis klassiõpetaja ning inglise keele õpetajana.

"Õpetajana soovin, et õpilastel oleks iga päev kooli tulles või huviringi tulles koolirõõm. Lastele tuleb anda valikuid ja võimalus ise vastutada. Pean oluliseks isetegevust, mängulisust ja koos avastamist ning kogemist. Märkan ja tunnustan heatahtlikust, hoolivust ja viisakust. Pai ja hea sõnaga jõuame kaugemale. Vahvat õppimist!"

ketter@bumble.ee

Marjaana Daar

Õpetaja Randvere Koolis

Marjaana on õppinud Inglise Kolledžis, omandanud keskkonnateaduste eriala ning on mitu aastat tegutsenud tõlkijana. Ta on paar aastat läbi viinud inglise keele huviringe ning andnud eratunde lastele.

"Iga õpilane on ära teeninud selle, et teda pannakse tähele. Kui õpetaja kuulab ja aitab, siis tuleb ka tahe õppida."

marjaana@bumble.ee


Laura Altenberg

Õpetaja Viimsi Keskkoolis

Laura on lõpetanud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala, lisaerialaks inglise keel ning on töötanud mitu aastat klassi- ja inglise keele õpetajana. 

"What we learn with joy, we never forget"

laura@bumble.ee

Gerli Viidas

Õpetaja Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

gerli@bumble.ee

Triin Terestal

Lapsehoolduspuhkusel

"Minu eesmärk inglise keele õpetajana on see, et laps naudiks kogu õppeprotsessi ja tal oleks maksimaalne huvi inglise keele ja kultuuri vastu."

triin@bumble.ee