Bumble inglise keele huviring

Inglise keele huviring toimub 1x nädalas ja kestab 60 minutit. 

Bumble tundides teeme tutvust inglise keelega.

Läbime aasta jooksul mitmeid suuremaid sõnavara- ja grammatikateemasid (täpsed teemad leitavad õppesisust) ning keskendume uue keele õppimisele läbi mänguliste võtete.

Meie eesmärgiks on eelkõige julgustada lapsi suhtlema ja ennast väljendama inglise keeles.

Lapsed, kel juba kokkupuude inglise keelega olemas, saavad tunnis oma oskused proovile panna ning suhelda inglise keeles, et see meelest ei läheks.

Lisaks koolis õpitavale keskendume Suurbritannia kultuuri tutvustamisele - leiame, et kultuuritausta tundmine suurendab laste uudishimu, motivatsiooni ja huvi õppida uut keelt. Vahetu kultuurikogemuse pakkumiseks korraldame korra kuus kultuuripraktikume, kus maitseme koos lastega põnevaid Suurbritannia traditsioonilisi toite.

Õppimisel kasutame tahvelarvuteid ning palju mange ja laule, et uus keelekeskkond jääks lapsele meelde positiivse elamusena ning inglise keele õppimine järgnevatel aastatel tunduks veelgi põnevam.


Õppetöö algab oktoobrist. Septembris korraldame kõikidele huvilistele tasuta näidistunni. Palume näidistundi laps registreerida meie registreerumise lehel peamenüüs.