Miks me Bumble inglise keele huviringis nii palju mängime?

Lapsed on oma loomult uudishimulikud ning tulevad kergesti kaasa nende jaoks põnevate tegevustega. Bumble huviringis kasutame laste loomulikku uudishimu ära keelemängudes, kus lapsed pole teadlikud sellest, et ta mängides tegelikult õpib inglise keelt. Lapsed võivad enda jaoks huvitavat mängu lõputult mängida märkamata, et selle käigus arenevad nende erinevad keeleoskused - hääldus, sõnavara ja grammatika. Tähtsal kohal on mängudes kordused, mis aitavad lapsel õpitavat fraasi või sõna lihtsamini meelde jätta kui ilma emotsioonideta kuiv “tuupimine”.

Toon lihtsa näite küsimuse “How are you?” õppimisest. Enne mängimist tutvume küsimusega, tutvume erinevate vastustega (I’m fine, I’m hungry, I’m happy). Sõnade õppimisel lisame ka lihasmälu - hungry ütlemisel silitame kõhtu nagu ta oleks väga tühi jne. Fraasi ja sõnade kinnistamiseks mängime Hungry Dragon mängu. Õpetaja on sõbralik draakon, kes valvab kommipoodi ühel pool klassi. Kui draakonil aga kõht tühjaks läheb, tahab ta süüa lapsi teiselt poolt klassi, kes on suured ja täidavad hästi kõhtu. Laste eesmärk on jõuda kommipoeni. Selleks küsivad nad draakonilt kuidas tal tuju on – “how are you?”. Draakon vastab näiteks “I am tired”. Iga kord, kui draakon vastab midagi, kus tal ei ole kõht tühi, kordavad lapsed draakonit – “you are tired”, miimivad väsimust ja astuvad ühe sammu kommipoele lähemale. Mäng kordub, lapsed küsivad uuesti kuidas draakonil läheb. Kui aga draakon vastab “I am hungry!” hakkab ta lapsi püüdma ning lapsed jooksevad ruttu koju tagasi. Selles mängus on palju kordusi – lapsed küsivad mitu korda “how are you?”, emotsioonide sõnavara korratakse selle järgi, mis õpetaja ütleb, koos liigutustega saavad sõnad imekiirelt selgeks ning kinnistamist leiab ka tegusõna “to be” (I am, you are). Mäng on üsna emotsionaalne, lastel on põnev – kas õpetaja saab nad ära süüa või mitte.Inimese keskaju, mis tegeleb informatsiooni talletamisega tegeleb ka emotsionaalse küljega. Kui lapsel on käsil põnev, emotsionaalne ja lõbus tegevus, on ka õppimine lapsel lihtsam. Lõbusad mängud arendavad lapsi ning just nende abil õppimisele keskendume oma huviringides.