Miks kasutame õppetöös laule?

Laulud ja salmid on laste elu lahutamatu osa, mistõttu on nad võõrkeele õppimiseks kõige lihtsam ja loomulikum viis. Üldjuhul on laulud lastel pigem osa meelelahutusest kui õppimisest ning see teeb läbi laulude õppimise lõbusaks ja meeleolukaks.

Kasutame oma tundides palju mängulisi laule näiteks sobiva atmosfääri loomiseks või uute sõnade ja väljendite tutvustamiseks, selgitamiseks, kordamiseks.

Pooldame tunnis laulude laulmist, sest:
* muusikas esinevad kordused ja rütm hõlbustavad sõnade meeldejätmist ning teevad õppimise nauditavaks;
* lauludes ja salmides esinevad sõnad kontekstis, moodustades kergesti meeldejäävaid lauseid ja väljendeid, mida lapsed saavad kasutada teistes olukordades;
* laulud sobivad nii visuaalse, auditiivse kui ka kinesteetilise õpistiiliga õpilastele;
* mängulised laulud aitavad omandada läbi korduste õiget hääldust ja intonatsiooni.

Üks fantastiline näide tunnis kasutatavast laulust: