KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas minu lapsel peab endal olemas olema tahvelarvuti või see on kooli poolt?

Tahvelarvutid on meie kooli poolt. Õpilastel on üks tahvelarvuti kahe peale. Selliseks õppekorralduseks on mitu põhjust:  1) Osad lapsed ei tunne veel tahvelarvuteid. Kui juhtub, et üks õpilane ei oska või ei saa täpselt aru ülesandest, siis teine ikka oskab ja õpetab;  2) Peame oluliseks õpetada õpilastele oma asjade jagamist teiste lastega;  3) Lapsed eri klassidest ja koolidest ei pruugi üksteist veel tunda - see aitab sõbruneda;  4) Partneriga koos õppimine paneb lapsed omavahel suhtlema. Suhtlus õpitavas keeles on aga keeleõppimiseks hädavajalik.


Tahvelarvuti on kooli poolt, aga mis saab pliiatsitest ja töövihikutest?

Bumble inglise keele ja kultuuri huviringis käivad koolilapsed. Sellises vanuses lastel on olemas pinal enda välja valitud lemmik värvimis- ja kirjutamisvahenditega. Sellest lähtuvalt ootame, et õpilasel oleks kaasas oma pinal. Kui see aga ununeb, ei ole hullu. Õpetajal on alati varuvariandid kaasas. Lihtsalt praktika näitab, et oma on ikka kallim ja leiab rohkem kasutust.

Töövihik on kooli poolt. 


Kas lapsele jääb koduseid ülesandeid?

Meie õppeaasta koosneb 42 akadeemilisest tunnist. 36 neist viiakse läbi klassiruumis, 6 akadeemilist tundi on õpilastel individuaalseks tööks. Individuaalseks tööks loeme võimaluse korral osalemist kontsertidel ja väljasõitudel, need tegevused ei ole kohustuslikud vaid pigem soovituslikud. Tutvustame oma tundides põnevaid sõnavaramänge internetis, mida lapsed kindlasti ka kodus mängida soovivad, ka see tegevus läheb "koduste tööde" alla.


Kuidas arvestatakse kuutasu ja millal ma saan arve?

Huviring töötab kuutasu põhimõttel. See tähendab, et kui laps käib huviringis, on ühe kuu tasuks 30 eurot. Olenevalt kuust võib meie tunde ühes kuus toimuda nii kolm kui ka viis tükki. Kui huviringi tunde on vähem kui kolm, arvestatakse väiksem kuutasu. Arve koostame iga kuu alguses käesoleva kuu kohta.


Kas mul on õigus saada tulumaksu tagastust?

Meie õppekava on kinnitatud Haridus- ja teadusministeeriumis ning kõikidel eraisikutest maksjatel on õigus tulumaksutagastusele.


Minu laps räägib, et tunnis nad ainult mängivad...

Inglise keeles sõna hääldus ja kirjapilt erinevad, seega on oluline õppida eelkõige selgeks sõnade hääldamine. Keeleõpet alustatakse suulise eelkursusega, mille põhirõhk on õpilase kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamisel. Oma tundides kasutame tõesti palju erinevaid keelemänge (ka tahvelarvutiga) uue materjali harjutamiseks ja kinnistamiseks.